FORUM

We komen samen in een grote kring, op een podium of arena. Iedereen wordt welkom geheten, iedereen kent elkaar. Op een forum vertellen we wat onze projecten, problemen en oplossingen zijn.

We tonen onszelf zoals we zijn. We kijken achterom en we kijken vooruit. We bespreken wat goed ging, wat minder goed ging. We maken afspraken, geven pluimen aan elkaar, we genieten van het samenzijn, we geven applaus en we maken samen plezier.

Uiteraard zijn ouders en grootouders toegelaten tijdens deze momenten. Samen maken we de school!

Forum-data staan op de jaarkalender.